Företagsansvar

Till anställda

Ge en god arbetsmiljö och möjlighet till livslångt lärande.Vi respekterar all vår personal som familjemedlem och hoppas att de kan stanna i vårt företag fram till pensioneringen.I Xinzi Rain ägnar vi mycket uppmärksamhet åt vår personal vilket kan göra oss mycket starkare, och vi respekterar, uppskattar och har tålamod med varandra.Endast på detta sätt kan vi uppnå vårt unika mål, få mer uppmärksamhet från våra kunder som gör företagets tillväxt bättre.

Till Social

Ta alltid det gemensamma ansvaret att vara uppmärksam på samhället.Aktivt deltagande i fattigdomsbekämpning.För utvecklingen av samhället och själva företaget bör vi ägna mer uppmärksamhet åt fattigdomsbekämpning och bättre ta på oss ansvaret för fattigdomsbekämpning.